2017_bild

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer i trädgårdsodling delades ut vid middagen under sommarmötet i Nyköping. Medaljörerna Peter Korn och Else-Marie Strese i mitten omgivna av Lennart Froby, ordförande, och Inger Ekrem, förbundsdirektör på Riksförbundet Svensk Trädgård. Mariana Mattson har fått sin medalj vid ett senare tillfälle.