Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer

Mottagare av kungliga trädgårdsmedaljer. Fr vänster xx xx xx Foto: Inger Ekrem

2018 års kungliga trädgårdsmedaljer

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2021 års trädgårdsmedaljer tilldelas xx xx xx

Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Medaljerna delades ut den 20 augusti i Visby, Gotland. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem. 

Ta del av pressmeddelande och presentationer av medaljörerna här

Mer information genom Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, [email protected] eller Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, [email protected].
Om Riksförbundet Svensk Trädgård, www.svensktradgard.se.
Om Kungliga Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se.