Humlor tillhör de viktiga insekterna i våra trädgårdar

Foto: Sandy Millar/Unsplash

Trädgårdsspanarna 2007 - nyttiga insekter

I trädgården finns det många insekter att vara rädd om. De kalasar på bladlöss, pollinerar bär och fruktträd. Med olika blommande växter kan man locka dem till täppan, kanske få dem att trivas och stanna. Hur fungerar det och vilka insekter får man se i en vanlig trädgård? Det fick årets Trädgårdsspanare undersöka.

Om årets spaning

Alla som anmälde sitt intresse fick frö till två ettåriga blommor och instruktionen att
odla dem på solig plats. När blomningen satt igång skulle man under 1 timmes tid (helst i augusti) observera vilka insekter som kom på besök hos vardera växten.
Blommorna var koriander, Coriandrum sativum och ringkrage, Chrysanthemum carinatum, (båda från Runåbergs Fröer). De tillhör familjerna flockblommiga,
Apiaceae
, respektive korgblommiga, Asteraceae, två växtfamiljer med många bra nektarväxter för smådjur.

Resultat av spaningen

Nära 50 medlemmar hörde av sig, fick testformulär och frö. Det resulterade slutligen i 30 inkomna svar. Det visade sig att av dessa var det endast två tredjedelar som kunnat genomföra försöket. Resten misslyckades på grund av att sådden gick om intet, sniglar åt upp plantorna eller blomningen var för sen. Resultatet bygger sålunda på 20 rapporter med uppgifter om insektsbesök hos båda eller den ena av blommorna.

Nio insekter att studera listades i det medsända testformuläret: bi, humla, geting, fjäril, blomfluga, nyckelpiga, guldögonslända, stekel, skalbagge. Någon närmare specifikation gjordes inte.

Koriander: Av rapporterna att döma en lättodlad växt som även gett utdelning vad gäller insektsbesök. Alla kategorierna är ikryssade med blomfluga i topp. Den har så gott som alla spanare sett och därtill väldigt många djur under den timme försöket pågick. Siffror på mellan 50 och 100 är det flera som angivit, och kommentarerna ”massor”, ”många” förekommer. Även steklar har observerats i stort antal, bin och humlor kommer därnäst. Två spanare noterar dock, var för sig: ”Humlorna gillade inte alls koriandern” samt ”Jag har många kryddväxter och dessa har haft besök av många bin, men de verkar inte gilla koriandern”.

Ringkrage: Få har lyckats med odlingen – totalt är det endast åtta som kunnat göra någon avläsning. Plantorna blev få, dåligt utvecklade, hann inte blomma. Hos fem personer har det inte ens grott. Vädret är ett återkommande skäl. ”Tyvärr dåligt resultat, regn nästan varje dag”, ”På grund av den mycket regniga och svala sommaren är ringkragen pytteliten” lyder två kommentarer. ”Skräp i påsen?” funderar någon – se fotnot nedan.
Blomfluga och stekel får flest kryss även här, dock är antalet djur mycket färre än hos koriandern. ”Märkligt med ringkragen som var så dåligt besökt”, ”tittat flera gånger om dagen men inte en enda insekt”. Någon menar att dåligt väder ger få utslagna blommor och därmed inga insekter. Vacker är den dock tycker de som fått ringkragen i blom. ”Jättefin och det är alltid insekter där” skriver en spanare om sitt fåtal plantor – en erfarenhet stick i stäv med övrigas.

Röster om njutningsfullt bland blommor och bin

Småkryp och fjärilsfladder berikar trädgårdslivet och är till glädje – det bekräftas verkligen av flera rapporter. ”Jag odlar sedan flera år växter som speciellt ska dra till sig insekter” berättar en spanare. En stunds ro och njutning har det också givit. Så
här uttrycker man sig från tre olika håll: ”En upplevelse att sitta stilla mitt bland
kryddor och blommor. Detta kommer att upprepas varje sommar!”. ”Det var en underbar timme när jag satt där och observerade alla insekterna.” ”Mycket trevligt – när man sätter sig ner och verkligen tittar efter dem upptäcker man att det finns mängder som man aldrig sett tidigare.”

Tips om lämpliga växter för att locka insekter förekommer också – oregano och myntor framhåller flera trädgårdsspanare, andra förslag är rosenstav, nepeta, snokört, tagetes, blå bolltistel, buddleja.

Summering:

Totalt sett var säsongen inte så lyckad. Många sådder gick om intet, det var dåligt insektsväder och få soltimmar för avläsning. Dock behövs det inte så mycket för att skapa en insektsoas – ett enkelt sätt att få mervärde i trädgården!


Fotnot om låg grobarhet:

Runåbergs Fröer bekräftar att grobarheten hos ringkragen är låg, men att man därför lagt i extra frö samt stämplat påsarna med information. Där tycks det dock ha skett en miss i det här fallet, vilket Runåbergs beklagar.


Mer om smådjuren i trädgården finns i våra faktablad nr 14 "Locka trädgårdens flygande vänner" och nr 23 "Bättre skörd med fler bin och humlor".