Spanarna08 Fromatta1

Foto: Lise-lotte Björkman

Trädgårdsspanarna 2008 - frömatta för kryddor

Kan en frömatta som ryms i en balkonglåda eller kruka och med frön invävda på lagom avstånd vara ett enkelt och inspirerande sätt att odla? Årets trädgårdsspanare ger svar!

Om årets trädgårdsspaning

Våra 27 trädgårdsspanare fick tre frömattor att provodla under sommaren.
Dessa frömattor ingår i Nelson Gardens sortiment Groowy och var en nyhet för året. Spanare fick en matta med ”Sallats Mix Baby Leaf” där sorterna ’Amerikanischer Brauner’, ’Salad Bowl’, ’Little Leprechaun’,’Red Salad Bowl’, ’Rouge Grenobloise’ och ’Favourite’ ingick. De två andra mattorna bestod av kryddorna oregano (kungsmynta), Origanum vulgare, respektive citronbasilika, Ocimum basilicum, två separata mattor i samma ”fröpåse”. Eventuell sort angavs inte.

Inga odlingsdirektiv förutom de generella på påsarna medföljde, eftersom en del av syftet var att testa hur frömattorna fungerar i praktiken hos fritidsodlaren – van eller ovan. Rekommendationen var att odla i självvattnande kärl, balkonglåda till sallaten och krukor till kryddorna. Sådden skulle hållas fuktig och man kunde välja att förodla inomhus. Nu var det upp till spanarna!

Tillsammans med frömattorna fick spanarna ett frågeformulär där de skulle notera såtid, odlingens lättskötthet, skördeutbyte, helhetsbetyg, vilja att odla igen och vilka för- och nackdelar för respektive frömatta. Frågorna besvarades dels med angivna svarsalternativ, dels med personliga kommentarer.

Resultatet av spaningen

Olika odlingsförhållanden påverkar

Såtiderna har varierat från 21/4 till 29/6. Några har odlat i kallväxthus, andra har förgrott inne men de allra flesta har odlat ute från början till slut. Många har använt självvattnande kärl men även vanliga krukor är väl representerade. Den utspridda såtiden och olika odlingsförhållanden påverkar naturligtvis resultatet men ger ändå en bild av hur dessa frömattor kan fungera i verkligheten.

Åsikter om fördelarna med frömatta:

Allt som allt var det 21 av 27 spanare som skickade in sina odlingsresultat. De flesta har tyckt att frömattorna har varit lätta att ”så” och sköta. ”Fröna riskerar inte spolas bort i samband med vattning”, ”fåglarna kommer inte åt så lätt” och ”man behöver inte gallra” är vanliga kommentarer. Någon tyckte att mattorna var sladdriga och svåra att hantera men de flesta tycker att odlingsformen har varit lättskött. Ett plus med krukodling är att man kan odla utan trädgårdsland och att man kan ha odlingen i ståhöjd – ”bra för den rörelsehindrade”.

Sallats mix baby leaf. Med denna matta har de flesta lyckats, helhetsbetyget blir högt! Fröna grodde bra, möjligen satt de för tätt. Någon anmärkte på ojämn grobarhet och att alla de sex sallatssorterna inte kom upp. Fanns de överhuvudtaget med i mattan? Många framhöll ändå blandningen som positiv eftersom man vid vanlig sådd skulle vara tvungen att köpa många olika fröpåsar för samma resultat – men å andra sidan ”får man då bestämma sorterna själv”. Sallaten kom snabbt i gång, det var vackert med färgsammansättningen och skördeutbytet har varit gott. Det har snarare blivit för mycket än för litet. Någon försåg hela sin studentfest med sallat från denna låda! Odlingen har varit lättskött och alla utom fyra spanare kan tänka sig att odla denna frömatta igen.

Högst upp syns sallatsmixen av Baby leaf. Nere till vänster oreganon och till höger citronbasilikan. Foto: Lise-lotte Björkman

Oregano. Med denna matta har man haft mer bekymmer. Grobarheten var ojämn, fröna tog lång tid på sig, plantorna blev små och det var först på sensommaren som tillväxten kom i gång. Någon fick inte upp något överhuvudtaget. Nej, de flesta är nog lite besvikna på denna annars så lättodlade krydda och många är av den åsikten att oregano odlas bättre på friland. Det finns heller ingen information på fröpåsen om att kryddan är flerårig och kan övervintras. Det är endast tre som ger den toppbetyg i helhetsintryck och skördeutbyte, men det är i alla fall sju som skulle kunna tänka sig att pröva den igen.

Citronbasilika. Även citronbasilikan har varit lite kinkig för flertalet av spanarna, men den har även fått bra betyg. Vanlig kommentar var att den skulle ha förodlats, men å andra sidan har några blivit förvånade hur väl den utvecklats utan förkultivering, en sval sommar till trots. Grobarheten har varit ojämn och någon ifrågasätter
frökvaliteten. Ja, omdömena om citronbasilikan är verkligen skiftande. Smakmässigt tyckte många att den var ”kanongod” medan andra ansåg den ”kärv och oätlig”. Sammanfattningsvis sågade hälften av spanarna citronbasilikan medan den andra hälften är helt tillfreds med resultatet. Tio av spanarna skulle kunna tänka sig att odla den igen.

Slutsats:

Väljer man en ”lätt” gröda, t.ex. sallat, använder en bra planteringsjord, en rymlig kruka, gärna med självbevattningssystem, så är odlingen lättskött och effektiv med bra skördeutbyte. Däremot känns det lite oövertänkt att ha samma instruktioner på alla frömattorna oavsett art. Växter har olika odlingskrav och utvecklingstid och detta borde framgå för ett bra resultat och inga grusade förhoppningar.

Citronbasilikan hade vunnit på att förkultiveras vid tidig sådd och varför inte nämna att oreganon är perenn och kan övervintras och bilda större bestånd till ett annat år. Att kvaliteten på frömattorna är jämn och hög måste vi kunna förutsätta annars har produkten ingen framtid. Mattan ska innehålla det som utlovas och inget annat.

Och slutligen, tack till alla er som deltog!