Noslugs fälla och en egentillverkad snigelfälla hos trädgårdsspanarna 2015

Foto: Lise-Lotte Björkman

Trädgårdsspanarna 2015 - snigelfälla testas

I år har våra trädgårdsspanare testat den danska snigelfällan NoSlug. Vi behöver enkla effektiva hjälpmedel för att bekämpa den spanska skogssnigeln. Fungerar denna fälla bättre än andra fällor? Det var frågan som spanarna skulle ge svar på.

Om årets trädgårdsspaning

Fällan NoSlug säljs på nätet och marknadsförs med argument som att den är lätt att använda, man behöver inte använda gift och man kommer inte i direktkontakt med själva sniglarna. Våra spanares uppgift var att jämföra och utvärdera denna snigelfälla mot andra snigelfällor, egna eller inköpta, som de var vana att använda i trädgården.

Som lockmedel användes 3 dl av samma öl eller motsvarande i båda fällorna. Tio jämförande rapporteringar skulle göras när snigelförekomsten i trädgården var som störst. Rapporteringen gick ut på att räkna hur många sniglar som fastnat i respektive fälla samt att notera andra relevanta iakttagelser. De antagna spanarna hade inför testet anmält att det fanns gott om sniglar i deras trädgård. Under spaningen var det fritt fram att bekämpa snigeln även på andra sätt i trädgården.

Resultatet av spaningen

Totalt deltog 44 spanare. Av dessa inkom 32 med svar varav en med rapportering från två trädgårdar. Totalt 33 svar. Man kan undra varför så många avstod från att göra sina åtaganden och hur detta kan ha påverkat resultatet.

Spanarnas trädgårdar varierade i storlek från en odlingslott på 150 kvadratmeter till en stor tomt på 5 000 kvadratmeter. Knappt 40 procent upplever snigelproblemet som mycket besvärande och drygt hälften som besvärande. Knappt 10 procent har snigelproblemet under kontroll och ingen upplever sniglarna så besvärande att de vill flytta från sin trädgård.

De jämförande fällorna har till största delen varit av egen tillverkning. Vanligt är att använda en delad petflaska där ovandelen är inpassad i den undre, så att sniglarna har svårt att komma ut igen, samt nedgrävda burkar av olika material antingen öppna eller med lock och hål på sidorna. Som lockmedel har de flesta använt lättöl, 10 procent har använt starköl och ungefär lika stor andel något annat lockmedel t ex maltbrygd.

Vad säger trädgårdsspanarna?

Drygt hälften av spanarna tycker att snigelfällan NoSlug är både lättare att använda och fångar fler sniglar än den fälla man jämfört med. Drygt 20 procent är av motsatt åsikt. Resterande tycker att fällorna varit likvärdiga.

En stor del av spanarna framhåller att fällan är lättanvänd. Den är både enkel att tömma och att använda igen om man väljer att göra det. Fällan är även lättplacerad och man behöver inte gräva ner den när den riggas. Den står förhållandevis stadigt, men är lätt och vindkänslig och kan blåsa iväg i ett öppet läge, vilket några av spanarna erfarit.

Att fällan NoSlug fångat fler sniglar än den egna fällan för merparten av spanarna är ett bra betyg. Många framhåller att framför allt unga sniglar har lättare att fastna i denna fälla än i den egna. I den egna fällan fastnar det dessutom fler andra organismer än i NoSlug. Allt från daggmaskar, skalbaggar, getingar, tusenfotingar och flugor har hittats i båda fällorna, men den huvudsakliga fångsten är sniglar. Även andra snäckor och sniglar än mördarsnigeln dras till ölfällorna. 

Diagram över trädgårdsspanarnas resultat 2015

Spaningen i diagramform procentuell fördelning av spanarnas svar.

Några nackdelar

Nackdelar med fällan är att större sniglar fyller den snabbt och de kan dessutom krypa ur igen! Att sedan innehållet snabbt blir slemmigt och illaluktande är kanske inte så konstigt. Det gäller att tömma den regelbundet om man vill återanvända den. Dock är fällan gjord för engångsbruk och inte så lätt att tömma och göra ren. En spanare konstaterade att hans sniglar inte alls sökte sig till fällan även om det fanns gott om dem i trädgården.

En annan upptäckt som några nämner är att skator är intresserade av fällorna. De leker, flyttar på dem och har ut lockmedlet. Man kan hoppas att det är snigelinnehållet de är ute efter och fattar tycke för att äta mördarsniglar.

De flesta av spanarna har använt lättöl med ett alkoholinnehåll under 3,5 volymprocent. Några har använt både lätt- och starköl och då kunnat konstatera att starköl har större dragningskraft på sniglarna än lättölen, men att det blir dyrt! Några spanare har även använt maltbrygd i sina fällor och noterat att detta är ett effektivare lockmedel än lättöl. Det går åt mycket öl. En spanare har använt 50 liter öl under spaningen och den sammantagna fångsten i alla använda fällor (många har varit utsatta samtidigt) blev knappt 1 400 mördarsniglar. Det behövdes alltså 1 liter öl för att fånga knappt 30 sniglar för denna spanare.

Fällan som ett komplement

Många konstaterar att dessa snigelfällor inte är tillräckligt för att bekämpa mördarsniglarna och speciellt inte i en större trädgård. Även andra metoder behövs för att bekämpningen ska ha märkbar effekt. Däremot är fällan ett komplement som även arbetar på natten när man inte själv är ute och plockar sniglar, som en spanare uttrycker sig. Man bekämpar sniglarna mer effektivt med plockning och snigelmedel än med dessa fällor, konstaterar flera. Men fällorna drar till sig sniglar och gör att man då hittar fler i anslutning till dessa och blir effektivare i sin snigelplockning.

Slutsats:

Drygt hälften av spanarna tyckte att NoSlug fällan var bättre än den andra snigelfällan de använde, men sammantaget är det färre, eller en tredjedel av spanarna, som kommer att fortsätta använda just denna fälla. Här har man förmodligen vägt in även andra faktorer än just fällans användarvänlighet och effektivitet i sitt svar. Det gäller att kombinera olika bekämpningsstrategier i kampen mot mördarsnigeln och snigelfällor är en del av detta, om än inte den viktigaste.

Som fälla får snigelfällan NoSlug mer positiva omdömen än negativa och får anses som ett bra alternativ. Med ytterligare produktutveckling som tillverkning i ett nedbrytbart material, större vätskebehållare samt framförallt tillgång till ett artspecifikt lockmedel skulle den kunna bli riktigt effektiv och då även gå lätt att kompostera.