Sorbus (Commixta Gruppen) 'Birgitta' finns som E-planta

Sorbus (Commixta Gruppen) 'Birgitta' finns som E-planta. Foto: E-planta

Trädgårdsspanarna 2016 - E-plantor

Hittar du E-plantor och har du E-plantor var de två frågor vi sökte svar på i årets trädgårdsspaning. Tyvärr blev svarsfrekvensen knaper, men glädjande nog kan vi premiera alla som svarat.

Om årets trädgårdsspaning

I år utlyste Hemträdgården en tvådelad trädgårdsspaning där ni läsare, dels skulle delge era erfarenheter av E-plantor från den egna trädgården och dels spana efter E-plantor i plantbutikerna. Alla kunde delta och fylla i svaren via en webbenkät. Vi kunde med andra ord ha fått mängder med svar, men utfallet blev det motsatta. Totalt har vi fått in tolv svar från nio spanare. Som ni förstår går det inte att dra några egentliga slutsatser ur så få svar, kanske bara en antydan.

E-planta i butik och trädgård

Någon av spanarna brukade alltid försöka köpa E-plantor, men de flesta bara ibland och andra hade aldrig tänkt på att medvetet köpa det. De flesta, men inte alla av de besökta plantbutikerna, saluförde E-plantor och vanligen exponerades de bland övriga
växter. Bland försäljarna varierade kunskapen från total okunskap till god kännedom. ”Man får en bra växt som passar vårt klimat” löd ett svar som en spanare fått av försäljaren och det är precis det som E-märkningen ska innebära. Några spanare hade även sett att plantor såldes med det nya konsumentvarumärket ”Min egen trädgård”. En annan spanare hade endast hittat E-plantor i butikens fyndhörna och en försäljare visste inte något om E-märkningens innebörd. Kunskapen om E-plantor varierar med andra ord.

God tillgång på bra växter är angeläget för alla trädgårdsintresserade!«

Alla de fem spanarna, som gett omdöme om E-plantor i den egna trädgården, är nöjda med deras härdighet och utveckling. Speciellt nöjd är den spanare som fått stora skördar av havtorn från hanplantan ’Romeo’ E. Man kan misstänka att plantan blivit
förväxlad eller felmärkt och egentligen är en honplanta. Tyvärr något som är alltför vanligt och lätt hänt, oberoende av om det är en E-planta eller inte.

Ja, mer kan man inte säga med så få inkomna svar. Men webbenkäten om E-plantorna kommer att vara öppen även under nästa säsong och då hoppas vi, att fler vill och kan delta. God tillgång på bra växter är angeläget för alla trädgårdsintresserade! Enkäten nås via vår hemsida www.tradgard.org/span och vi kommer att påminna er igen till våren.


Fotnot: Spana efter E-plantas märkning. Titta gärna in på E-plantas egen hemsida för sortimentet, och be din lokala plantskola att ta in sorter du är intresserad av.

 E-plantas logo