Gdpr Tusentradgardar

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Villkor och GDPR - Besöksträdgårdar och Tusen Trädgårdar

Det är av största vikt för oss att de personuppgifter som ni väljer att lämna här, när ni registrerar er i Besöksträdgårdar och Tusen Trädgårdar, inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter och skyldigheter du har som registrerad.

Regler för registrering i Besöksträdgård

Då Svensk Trädgård är ytterst ansvarig för vilken information och vilka bilder ni lägger upp på ert konto i databasen, så ber vi er att respektera nedanstående regler. Om du bryter mot reglerna förbehåller vi oss rätten att radera ditt konto, bild eller information, utan att först kontakta dig.

 • Lägg inte upp bilder på personer, som besöker din trädgård, utan att ha fått deras tillstånd först.
 • Du måste ha tillstånd från fotografen att lägga ut bilder, om det inte är du som är fotografen.
 • Du ansvarar för att kontakt- och besöksuppgifter ska vara uppdaterade och korrekta.  
 • Det är självklart inte tillåtet att lägga upp stötande innehåll som är rasistiskt, pornografiskt eller på annat sätt kränkande. 
 • Det är inte heller tillåtet att lägga upp politisk propaganda.
 • Det är inte tillåtet att lägga upp kommersiellt material, som inte är relevant till den aktuella trädgården.

GDPR och dataskyddspolicy

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är säkra.
På svensktradgard.se registreras personuppgifter och bilder från de personer som interagerar med oss och medverkar på vår webbplats i Besöksträdgårdar och Tusen Trädgårdar. 

Vad är en personuppgift?
En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, adress etc.

Hur samlas personuppgifterna in?
När du är inne på Svensk Trädgårds hemsida och vill registrera din trädgård för visning ber vi dig att uppge personuppgifter så att besökare kan hitta till din trädgård. Du uppger även personuppgifter för att kunna skapa ett konto och inloggning till kontot, för att själv kunna administrera detta. Kontaktuppgifter behöver vi även för att vi ska kunna skicka deltagarinformation.

Vilken typ av information registreras?

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter, så som gatuadress, postnummer, ort, e-post och eventuellt telefonnummer
 • Besöksadress till trädgården om den avviker från ovanstående.
 • Du väljer själv om du vill lägga in bilder på din trädgård, men det uppmuntras.

Vad använder vi informationen till?
Uppgifterna används för att besökare skall hitta till din trädgård, för att vi skall kunna skicka material till dig om du är med på Tusen Trädgårdar och för att du skall kunna kontaktas för information om din besöksträdgård.

Rättslig grund:

 • Mottagare av nyhetsbrev – berättigat intresse
 • Registrering av dina uppgifter – fullgörande av avtal om att visa din trädgård.

Dina personuppgifter används enbart i syfte att din trädgård ska visas på Besöksträdgårdar, för att besökare skall kunna nå dig och för utskick av nyhetsbrev. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring webbsidans funktioner. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa.

Vem delar vi informationen med?
Svensk Trädgård delar inte informationen med tredje part förutom genom eventet Tusen Trädgårdar, där vår samarbetspartner är Studiefrämjandet. Under samarbetet med gällande års Tusen Trädgårdar får de tillgång till kontaktinformation för att hjälpa dig som trädgårdsägare med frågor gällande eventet, skapa konto och trädgårdssida, samt för att de ska kunna skicka ut vimplar och informationsmaterial i samband med eventet.
Både Svensk Trädgård och Studiefrämjandet använder din information för att sammanställa statistik inför redovisning av projektet till förbundsstämman, samt för eventuella sponsorer (dessa kan inte ta del av era personuppgifter, enbart sammanställd statistik).

Hur länge sparas mina bilder och personuppgifter?
Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver. Du kan när som helst själv logga in och radera din trädgårdssida och konto. Är din trädgård registrerad som visningsträdgård på Besöksträdgårdar om, kommer dina uppgifter raderas när du begär detta. Du kan även logga in när du så önskar för att ändra eller ta bort dina uppgifter. Efter genomfört event av Tusen Trädgårdar nollar vi checkboxen för det årets event, och man får själv välja om man vill delta vid kommande Tusen Trädgårdar. Behöver du hjälp med detta kontakta oss via mejl eller telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Svensk Trädgård förbehåller oss rätten att rensa inaktiva konton eller felaktig data, eller för tekniska uppdateringar, efter behov. Det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad om stora förändringar på hemsidan och om villkoren.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?
Du har rätt att se vilka uppgifter om finns registrerade, detta får du genom att logga in på din sida på svensktradgard.se. Du har även i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Behöver du hjälp med detta kontakta oss via mejl eller telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att få dem korrigerade, detta gör du genom att logga in på din sida på svensktradgard.se och ändra dina uppgifter eller kontakta oss direkt via mail. Se kontakt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om dig som visar din trädgård och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi hanterar på vår hemsida. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet.
Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter
Åtkomst till listor med dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter med att skicka ut material i samband med Tusen Trädgårdar eller nyhetsbrev. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Brandväggar och säkerhetslösningar
Svensktradgard.se använder sig av både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra databasen Besöksträdgårdar ifrån intrång och yttre hot.

Seriösa leverantörsval
Svensk Trädgård använder sig av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot Svensk Trädgård och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

Rättigheter och skyldigheter:

Vilka rättigheter har du?

 • Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande: Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga, det kan du enkelt göra själv genom att logga in.
 • Att bli bortglömd, att dina uppgifter raderas från Trädgårds Sverige. Du kan när som helst logga in och ta bort dina uppgifter.
 • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Trädgårds Sverige utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Trädgårds Sverige i ett strukturerat format.
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
 • Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, men kan inte själv logga in på din sida, kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Vad är inte Svensk Trädgårds skyldigheter?
Riksförbundet Svensk Trädgård ansvarar inte för att långtidslagra information och bilder som du väljer att registrera i Besöksträdgårdar och Tusen Trädgårdar. Vi kan när som helst radera ett konto eller hela databasen, utan att informera deltagare. Svensk Trädgård ansvarar inte heller för kvaliteten på dina bilder på ditt konto. Alla bilder komprimeras för hemsidan, och har inte samma upplösning, som när du laddade upp dem. Vi är inte skyldiga att hjälpa dig att ladda ner bilder och skicka dem till dig, om du t ex har förlorat dina originalbilder. Därför uppmanar vi dig att själv ansvara för backuper av originalbilder.

Kontaktuppgifter till oss:

Behöver du kontakta om frågor angående GDPR och villkor maila [email protected]