Eldsjal 2022S

Från vänster förbundsdirektör Inger Ekrem, Carina Holmström från Arnäs Trädgårdsförening och trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson

Utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl utdelad

I samband med att trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2022 öppnade 31 mars, delades utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl ut av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Utmärkelsen är den trettonde i ordningen att delas ut till en medlem en ”doldis”, som entusiasmerar och osjälviskt arbetar för sin förening. I år är det Carina Holmström i Arnäs Trädgårdsförening som uppmärksammas för sitt engagerade arbete i föreningen. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson var med och delade tillsammans med förbundsdirektör Inger Ekrem ut ett diplom som bevis på den ärofyllda utmärkelsen och titeln Trädgårdens eldsjäl.

Ta del av pressmeddelandet och hela motiveringen här.