Källa: Hemträdgården

Tips på växtval för torra lägen under Nordiska Trädgårdar

Vid växtval är det viktigt att utgå från platsen och de givna förutsättningarna. Torsten Wallin är landskapsarkitekt med över 30 års erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och villaträdgårdar. Han ger er sina bästa tips på växtval med utgångspunkt från torra, utmanande lägen och brist på nederbörd.

Just nu får du 15% rabatt vid köp av Växter för torra lägen i webbutik. Ange rabattkod: KUNSKAP23 i kassan när du betalar. Gäller under en begränsad period, t o m 31 maj.  

Klimatförändringar pågår, vilket gör att vissa delar av landet får mer sommartorka än tidigare. Kommer det inte någon nederbörd blir det heller inte något regnvatten att samla in, kanske vill man inte använda kommunalt dricksvatten eller det egna brunnsvattnet till att vattna med, kanske råder bevattningsförbud. Utan att ge avkall på en trivsam och vacker trädgård kan man få mycket hjälp genom att välja växter som klarar av perioder av torka och som också utgår från platsens givna förutsättningar. 

Ett gott råd är att ta hjälp av den omgivande naturen vid växtvalet. Kom och ta del av Torsten Wallins erfarenheter kring växtval på utmanande platser. Under föredraget får du tips på bra växtval med utgångspunkt från torra, utmanande lägen och brist på nederbörd. 

Plats: Nordiska Trädgårdar
Scen: Kunskapsscenen
Föredrag: Växtval för torra lägen
30 mars kl.10:30
31 mars kl.11:30
Föredragshållare: Torsten Wallin
Föredraget är en del av scenprogrammet under Nordiska Trädgårdar. Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, presenterar hela 64 föredrag på Kunskapsscenen. Fullständigt mässprogram hittar ni här.

Just nu får du 15% rabatt vid köp av Växter för torra lägen i webbutik. Ange rabattkod: KUNSKAP23 i kassan när du betalar. Gäller under en begränsad period, t o m 31 maj.  

Växter för torra lägen är på 56 sidor grundar sig på artiklar hämtade ur tidningen Hemträdgården. Samtliga artiklar och är skrivna av Torsten Wallin.

Källa: Torsten Wallin

Torsten Wallin är landskapsarkitekt med över 30 års erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och villaträdgårdar.

skapa trädgårdar med naturen som förebild

Källa: Torsten Wallin

Torsten Wallin

Landskapsarkitekt