Favoriter ()

Besöksträdgårdar

Hitta trädgårdar att besöka - både offentliga och privata. 
Har du en trädgård registrerad - håll din information uppdaterad och fräsch. 

Arrangemanget Tusen Trädgårdar hålls vartannat år. Nästa tillfälle blir söndag den 30 juni 2024. Anmälan öppnar senare. Här kan du läsa mer om Tusen Trädgårdar. 

  • Sortera efter

– Fridhem Gårdeby – Kirskålsparadiset –, Norsholm

Gårdeby Fridhem
Stenbrottning i Kirskålsparadiset– Välkommen till Fridhem –ca 25 min från Linköping Norrköping Söderköping.Mellan Gårdeby och Skärkind, ca 10 minuter från E4 Eller är det kanske Grindstugan, Skogvaktarbostaden…

Bettebo, Linköping

Kornellvägen 376
En koloniträdgård där återbruk och tokiga ideer blandas med odling,  rekreation och betonggjuteri.

Björsäter Björkhult, Åtvidaberg

Björsäter Björkhult
En trädgård i ständig uppbyggnad med fokus på ätbara växter. Ett gammalt torp med nästan 1,5 hektar mark som sakta har gått från igenväxt med sly, till en inbjudande plats med grönsaksodling, agilityplan…

Blåsut, Linköping

Nobygatan 8, 58422 Linköping
Vår trädgård är en villaträdgård på ca: 1.200 m2 i Jägarvallan i utkanten av Linköping och ska enligt zonkartan ligga i odlingszon 2, men det känns som vi ligger i ett ”köldhål” så det vet jag inte om…

Boka Grönsaker, Bokahall, Grytgöl

Bokavägen 91 bokahall, 61011 Grytgöl
Med målet att öka vår självförsörjning flyttade vi 2015 till gården Bokahall. Då hade ingen bott här på trettio år. Sedan dess har vi anlagt en rotzon för vattenrening, anlagt 2000 kvm grönsaksland, huggit…

Carolinas Rosenträdgård, Nykil

Näs Solsidan
Rosenträdgården är en plats där nytt möter gammalt. Ängen finns kvar som den alltid gjort samtidigt som du kan njuta av flera sorters rosor. Främst odlar jag engelska rosor av förädlaren David Austeen…

Dagnys Gröna, Brokind

En trädgård skapad under senaste 6 – 7 åren på en gammal sommarstugetomt, ständigt i förändring. Flera murade växthus, orangeri i lärk och pallkragarna är utbytta mot tegel och putsade murlådor i olika…

Ekhagens perenner, VÄDERSTAD

Ingvaldstorp Ekhagen, 596 95 VÄDERSTAD
Vår trädgård ligger på landet i gränsen mellan östgötaslätten och smålandsskogen. Runt omkring finns betade ängar med stora ekar. Trädgården är kuperad med berg i dagen och är fortfarande under uppbyggnad…

Emmalund Koloniområde, Linköping

Spångerumsgatan 1
Välkommen att besöka Emmalund koloniområde vackert beläget utmed Stångån, i höjd med Johannelund. Koloniområdet etablerades 1942 och består idag av 213 lotter.  Hela kolonirörelsens historia finns representerad…

Fridhem Ödeshög , Ödeshög

Fridhem, Dags mosse
Vår trädgård ligger på Dags mosse mellan Omberg och Tåkern. Vi har ca 2000 olika perenner buskar och träd med fokus på Hosta och Rhododendron, då trädgården är fuktig och består av torv. Jag har också…