Familj i trädgård

Foto: Marissa Price/Unplash

Registrera en familjemedlem

Vill din familjemedlem också följa med på trädgårdsföreningens aktiviteter? Registrera din familjemedlem här.

Du som har ett medlemskap i någon av Riksförbundet Svensk Trädgårds lokalföreningar kan här registrera din familjemedlem. Familjemedlemmen räknas då som fullvärdig medlem och får ett eget medlemskort. Familjemedlemmen måste bo på samma adress som du.

Efter registrering mailar vi ett inbetalningskort för medlemsavgiften till dig. Här finns alla föreningars medlemsavgifter. 

När familjemedlemskapet är betalt skickar vi medlemskortet.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Mina uppgifter

Ditt medlemsnummer finns på ditt medlemskort eller på baksidan av Hemträdgården till vänster om adressen.
Min familjemedlems uppgifter
Ange i formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN