torka

Foto: Pixbay

Växter som passar för torra lägen

Låt platsen få bestämma växtvalet. En trädgård kan variera, alltifrån skuggiga och fuktiga till riktigt torra och solexponerade partier.

När det är dags att välja växter till sin trädgård kommer skaparglädjen fram. För sitt inre gör man sig en bild över hur det kommer att se ut. Kanske är det favoritväxterna man har i åtanke, men låt i stället platsen få bestämma växtvalet. En trädgård kan variera, alltifrån skuggiga och fuktiga till riktigt torra och solexponerade partier.

Klimatförändringar pågår i världen, vilket gör att vissa delar får mer sommartorka än tidigare. Kommer det därtill inte någon nederbörd blir det inte något regnvatten att samla in. Kanske vill man inte använda kommunalt dricksvatten eller det egna brunnsvattnet, vårt viktigaste livsmedel, till att vattna med och kanske råder bevattningsförbud.

Växtvalet i detta särtryck utgår från det torra läget. Särtrycket är på 56 sidor och är skrivet av Torsten Wallin. Ta del av Torsten Wallins samlade tips på växter och låt din trädgård frodas och växa oavsett läget. 

Du lägger din beställning i vår webbutik Beställ här!
Notera att du som medlem har 15% rabatt på ditt köp i butiken. Du finner medlemmarnas rabattkod på medlemssidorna. Ange rabattkoden i kassan när du betalar. 

Foto: Tomas Södergren

Källa: Hemträdgården

Foto: Torsten Wallin

Foto: Torsten Wallin

Särtrycket Växter för torra lägen

Torsten Wallin är landskapsarkitekt med över 30 års erfarenhet av planering och gestaltning av växtligheten i parker, bostadsområden och villaträdgårdar. Han ger sina bästa tips på bra val av växter, med utgångspunkt från sin egen trädgård, som har ett torrt utmanande läge och brist på nederbörd.