Jorden är A och O för att lyckas med odlingen!

Det gäller att bearbeta jorden i odlingsbäddarna och rabatterna, för att skapa de bästa förutsättningarna för dina grödor och prydnadsväxter. Lär känna jorden, och välj den metod som passar. Fortsätt sedan att mata och vårda den. Gör man rätt insatser från början, blir det mycket enklare framöver. Bädda för daggmaskar och mikrolivet, så gör de jobbet åt dig.