Strategi

Foto: Istock

Strategi 2023-2033

Riksförbundet Svensk Trädgård har under en tid arbetat intensivt med att ta fram en långsiktig strategi som skall spegla vår vision och vårt arbete framåt. Läs och ladda ner vårt omfattande strategidokument för 2023-2033.

Riksförbundet Svensk Trädgårds långsiktiga strategi skall spegla vår vision och vårt arbete framåt. Vi är en medlemsburen organisation och vår vision är att alla ska ha möjlighet att odla hållbart. För att nå dit skall förbundet underlätta kunskapsöverföring mellan generationer, skapa en lättillgänglig kunskapsbank och främja blomstrande trädgårdsföreningar – med odlingsglädje i gemenskap! Förbundet skall vara den självklara kunskapskällan för hållbar trädgård, nu och i framtiden. Läs mer och ladda ner hela strategidokumentet 2023-2033 här
Strategi 2023-2033

Den självklara kunskapskällan för hållbar trädgård

Vår vision

Vi vet vilka positiva effekter som trädgård och fritidsodling har för individen, miljön och samhället. Vi vill att alla ska ha möjlighet att odla hållbart och vistas i inspirerande odlingsmiljöer. Därför arbetar vi för att underlätta kunskapsöverföring mellan generationer, skapa en lättillgänglig kun­skapsbank och främja blomstrande trädgårdsföreningar – odlingsglädje i gemenskap! Vi är den självklara kunskapskällan för hållbar trädgård.

Vårt uppdrag

Riksförbundet Svensk Trädgård är huvudorganisation för trädgårdsföreningar och deras regionala
sammanslutningar, men finns även för enskilda personer. Förbundets ändamål enligt våra stadgar är att:

  • främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen
  • verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön
  • främja ekologisk odling
  • bevara odlingskunskaperna över generationerna genom att väcka trädgårdsintresse
    bland barn och unga.

Våra fyra strategiområden

Dessa fyra områden ska vi fokusera på för att nå vår vision.

  • Blomstrande föreningsliv
  • Kunskap och hållbarhet
  • Kunskapsöverföring till kommande generationer
  • Positiv ekonomi