Trädgårdens eldsjäl 2023

Trädgårdsjournalist Gunnel Carlson, förbundsdirektör Inger Ekrem, eldsjäl Eva Kolm Foto: Anna-Karin Fallheden

Riksförbundet Svensk Trädgård har delat ut utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl

I samband med dagen för öppnandet av trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2023, delades utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl ut av Riksförbundet Svensk Trädgård. Utmärkelsen är den fjortonde i ordningen att delas ut.

Riksförbundet Svensk Trädgårds utmärkelse Trädgårdens eldsjäl delas ut årligen och skall gå till en medlem en ”doldis”, som entusiasmerar och osjälviskt arbetar för sin förening. I år är det Eva Kolm i Trädgårdsföreningen Norduppland som uppmärksammas för sitt engagerade arbete i föreningen. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson delade tillsammans med förbundsdirektör Inger Ekrem ut Riksförbundet Svensk Trädgårds diplom som bevis på den ärofyllda utmärkelsen och titeln Trädgårdens eldsjäl.

Motiveringen lyder:

Eva är en trädgårdens eldsjäl i dess bästa bemärkelse. En glad arbetsmyra, envis och generös. Generös med kunskap, men också gott bröd och goda grönsaker från egen odling. Att leva ett i längden hållbart sätt, med naturen, och tillvarata allt som redan växer är en del av hennes livsfilosofi. Att bevara gamla kulturväxter, för att bibehålla den variation vi haft och i framtiden kommer att behöva är ett stort intresse.

Eva har tidigare varit ordförande i Trädgårdsföreningen Norduppland i mer är 10 år, medlem i många fler. Förutom att driva föreningsarbete har hon också själv hållit i kurser inom områden som intresserar henne. Några exempel från de senaste åren, bevarande av gamla kulturväxter, grönsaksodling och också hu man kan ta hand om skörden från sin odling, exempelvis genom fermentering.

Eva är medlem i Naturskyddsföreningen och också med i styrelsen. Där har hon arbetat bland annat för bevarande och drift av ett gammalt orangeri med trädgård i anslutning till det gamla värdshuset. I föreningen går hon under namnet ”grävlingen”. Eva är också en av dem som ser till att gamla utgångna växter ersätts med nya, med sitt kontaktnät och sin aldrig sinande energi hittar hon nya växter att fylla rabatter och land med.

Hon är en utpräglad föreningsmänniska som gör allt för att sprida trädgårds- och naturkunskap till så många som möjligt med små medel. Evas egen trädgård är uppbyggd från grunden av henne själv, hon är självförsörjande på grönsaker, det är ju en del av hennes livsfilosofi om hur man kan skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Trädgårdsföreningen Norduppland har 164 medlemmar och utgör en av Riksförbundet Svensk Trädgårds ca 150 lokala trädgårdsföreningar runt om i landet.

Vill du veta mer kontakta:
Inger Ekrem, förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård. Tel. 0705-33 33 57 E-post [email protected]. svensktradgard.se