Illustration Inger Ekrem

Reviderat faktablad 27 - Gödsling med urin

I våra faktablad har vi samlat grundläggande och viktig kunskap som vi delar med oss av till alla trädgårdsodlare, som vill odla ekologiskt och hållbart. Faktabladen revideras löpande med aktuell trädgårdsfakta.

Nu har turen kommit till faktablad 27 - Gödsling med urin. Användning av humanurin är en bra metod att sluta kretsloppet i den egna trädgården. Genom att samla urin och gödsla både växter och kompost kan man på egen hand klara av växtnäringsförsörjningen utan att behöva köpa näring. Och med väl avvägd användning är riskerna för övergödning små.

Se en kort videopresentation av det nyreviderade faktabladet här.

Ladda ner faktabladet som pdf.

Samtliga våra faktablad hittar du här