White Cabbage 2521700 1280 Congerdesign

Foto: Congerdesign

En motståndskraftig gemenskap

Riksförbundet Svensk Trädgårds tema för 2024 är självförsörjning. Varför det, hur tänker förbundet kring det och hur ger det mervärde till föreningar och medlemmar? Riksförbundet Svensk Trädgårds förbundsdirektör Inger Ekrem delar sina tankar.

För mig personligen är självförsörjning en känsla av oberoende och självständighet. Att kunna ta hand om mig själv, mitt och mina utan att vara alltför beroende av andra eller externa faktorer, men då gärna i samverkan med andra. Självförsörjning är att kunna producera och försörja sig själv på olika sätt, vare sig det handlar om att odla egen mat, ha en stabil ekonomi eller vara kapabel att reparera eller lösa vardagliga problem på egen hand. För vår medlemsorganisation är det viktigt att arbeta med självförsörjning eftersom det främjar en sund och hållbar utveckling i samhället. Genom att hjälpa medlemmar att öka sin självförsörjningsförmåga, kan vi minska sårbarheten mot olika kriser och skapa en starkare och mer motståndskraftig gemenskap. Det handlar också om att ge människor möjligheten att forma sina egna liv och ta kontroll över sin framtid. Självförsörjning innebär också att ha rätt kunskap och färdigheter. Att ha kunskap om hur man odlar, hanterar resurser och samarbetar med andra är avgörande. Det handlar inte bara om att ha tillgång till mark eller resurser, utan också om att veta hur man effektivt kan använda dem. Att ha kunskapen om hur man kan vara självförsörjande är som att äga nyckeln till att uppnå det.

SJÄLVFÖRSÖRJNING INNEFATTAR flera områden. Matproduktion är en central fråga eftersom det är grundläggande för överlevnad, men också rent vatten. Att uppmuntra till lokalt producerad mat och hållbar livsmedelsproduktion är avgörande, återbruk, återanvändande och att hitta nya användningsområden på det vi redan har är också en form av självförsörjning. En annan mycket viktig faktor är sociala nätverk och samarbete, eftersom de skapar en känsla av samhörighet, stöd och kunskapsutbyte. Självförsörjning är inte bara en abstrakt idé för mig, det är en värdefull princip som kan förbättra livskvaliteten och öka vår gemensamma motståndskraft där det är avgörande att få och ha rätt kunskap. Det handlar om att utbilda människor om hur de kan använda tillgängliga resurser på ett hållbart sätt och hur de kan utveckla de färdigheter som behövs för att vara oberoende. Kunskapen är grunden för självförsörjning.

FÖRUTOM DE UPPENBARA FÖRDELARNA med att ta hand om sin skörd, ger trädgårdsarbete även hälsoeffekter. Fysisk aktivitet utomhus, ökad exponering för solljus och jordens naturliga mikrober har dokumenterade positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Det är att vara en del av en trädgårdsförening också, om att skapa en social gemenskap, vilket har dokumenterad positiv effekt på vår hälsa. Gemensamma evenemang och att mötas över gemensamma intressen skapar en stark samhörighet. Denna gemenskap blir en plattform för att lära känna nya vänner, knyta vänskapsband och dela kunskap och upplevelser. Föreningen blir en plats där medlemmar kan förutom att göra gemensamma trädgårdsbesök även lära sig av varandra, utbyta tips om odlingstekniker och växtkunskap, och inspirera varandra till att prova nya växter och metoder. Den kollektiva kunskapen som byggs upp stärker gemenskapen och bidrar till en rikare trädgårdsupplevelse för alla.

I EN VÄRLD DÄR VI IBLAND känner oss avlägsna från såväl var vår mat kommer från som från de människor som bor i vår närhet, erbjuder trädgårdsföreningar en möjlighet att återupprätta den nära kopplingen till varandra. Genom självförsörjning och social gemenskap i föreningen skapar vi inte bara en mer hållbar framtid utan också en rikare och mer meningsfull nuvarande livsstil. För självförsörjning innebär inte bara att producera mat utan också att vi ska vara hållbara tillsammans med en känsla av ansvar för natur, miljö, klimat och de resurser vi alla delar.

Med önskan om ett givande trädgårdsår!
Er förbundsdirektör, Inger Ekrem

Genom självförsörjning och social gemenskap i föreningen skapar vi inte bara en mer hållbar framtid utan också en rikare och mer meningsfull nuvarande livsstil.

Inger Ekrem

Förbundsdirektör