Kps2022 Alla

2022 års trädgårdsmedaljörer från vänster Henrik Sjöman, Inger Runeson, Gunnar Ericson.

2022 års trädgårdsmedaljer utdelade

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”.

2022 års trädgårdsmedaljer tilldelas biolog Inger Runeson, Lönashult, landskapsingenjör, Henrik Sjöman, Mörarp och landskapsarkitekt, tidigare stadsträdgårdsmästare och parkchef Gunnar Ericson, Lund.

Medaljerna delades ut den 20 augusti på Gotland i samband med Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte. Årets Sommarmöte arrangerades av Gotland Trädgårdssällskap. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, förbundsdirektör Inger Ekrem och styrelseordförande Karina Brozinic.

För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar läs här.