Applets dag 5

Varför Äpplets Dag?

Den 25 september 2016 inföll Äpplets Dag för första gången i Sverige. Inspirationen till Apple Day kommer från England, där Apple Day har firats sedan 1990.

Riksförbundet Svensk Trädgård tog initialt initiativ till en ny rikstäckande temadag - Äpplets Dag. Med en bakgrund som Sveriges Pomologiska Förening (Läs mer) och kurser inom fruktträdsbeskärning (Läs mer) kändes det naturligt.

Att anordna äppelaktiviteter och fira det svenska äpplet är dock inget nytt. Men nu kan organisationer, företag och föreningar och privatpersoner samlas kring ett mer rikstäckande firande genom att ge det svenska äpplet en alldeles egen dag.

Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd. Genom Äpplets Dag önskar vi lyfta fram svenska äpplen och äppelträd inom olika områden så som:

  • sortbestämning och konservering av nordiska äppelsorter
  • plantera fler äppelträd
  • skötsel och beskärning, samt ekologisk odling
  • ympningsteknik och spaljékonst
  • skörd och minskat matsvinn av nedfallsfrukt
  • inspirerande matlagnings- och bakrecept
  • näringsvärde och hälsofrämjande aspekter
  • Äppelträdets betydelse för kulturlandskapets ekologi och biologi