Dokument3

Foto: Ron Dyar/Unsplash

Giva Sveriges kvalitetskod

Svensk Trädgård följer Giva Sveriges kvalitetskod. Här kan du läsa allt om den.

A. Ändamål

B. Styrelsen, Valberedningens tillsättning och arbete

Styrelsens tillsättning

Krav på ledamöter

Styrelsens arbetssätt

C. Styrning

Strategisk ledning

Högste tjänsteman

D. Internkontroll

Finansiering och förvaltning av tillgångar

Ekonomiskt ansvar

Riskhantering

Övrig intern kontroll

E. Insamling

F. Anställda och volontärer

G. Rapportering


Övriga dokument