IMG 0247

Anlägg en "Sinneslund" på skolgården

I en sinneslund får elever som pedagoger möjlighet att finna lugn och ro på skolgården. Genom att gå runt och dofta, smaka, känna och lyssna på växter och insekter berikas alla sinnen.

En sinneslund skapar en gemensam mötesplats för hela förskolan/skolan där barn i olika åldrar kan mötas på lika villkor, samarbeta kring skötsel och känna sig delaktiga i.

Det krävs att alla avdelningar/klasser hjälps åt vilket även främjar samarbetet i stort på hela enheten och ger en "vi känsla".

Att som barn vara med och bygga upp och sköta om en Sinneslund på förskolan/skolan resulterar ofta i ett mer respektfullt förhållningssätt till både växterna, insekterna och övrigt material. 

Därtill gynnas den bioloiska mångfalden genom att välja växter som pollinerarna (fjärilar, bin med flera) gillar.

I Sinneslunden uppstår möten och samtal både mellan barn och mellan barn och vuxen. Sinneslunden kan även vara en plats för undervisning.

 • Arbeta med "våra sinnen" på olika sätt, till exempel känna, dofta och jämföra olika blad och blommor.
 • Studera insekter: Vad gör de? Vilka blommor drar till sig flest bin? Hur många olika sorters insekter ser vi i Sinneslunden?
 • Arbeta med matematik: Väga och räkna skörden, hur många säckar bark behöver vi?
 • Arbeta med språket: Skriva egna dikter tillsammans genom att ställa frågor till barnen om hur det känns, vad de ser, vad de kan höra i Sinneslunden och därefter samla barnens svar och tankar till skriven text.
 • Skriva/ rita egna växtskyltar
 • Arbeta med skapande: Måla och rita av växter, tryck med olika blad, studera färger och former i Sinneslunden.
 • Skötsel: Barnen lär sig hur man planterar, vattnar, rensar och sköter om sina växter. Omhändertagandet av växter och saker man skapar tillsammans främjar empati och omhändertagande av varandra. 

Att anlägga en sinneslund

 1. Hitta en lämplig plats på gården, gärna i en hörna eller en plats som inte används så mycket. Har ni möjlighet att skapa en lite större plats, någonstans mellan 15-25 kvm, eller större rekommenderas att anlägga den där det redan är öppen jord eller gräs.

 2. Skapa formen hur ni vill att den ska se ut med rabatter och gångar. Ett bra sätt är att använda sprejfärg för att spreja formen på rabatten.

 3. Jordförbättra jorden genom att tillföra kompost, gödsel eller ny planteringsjord. Blanda runt ordentligt och rensa även bort allt ogräs.

Skapar ni Sinneslunden på en gräsyta lägger ni först kartonger på gräset för att slippa att ogräs växer upp. Därefter fyller ni på med gödslad jord, jorddjupet bör vara cirka 40 cm. Det kan även behövas ett kantstöd av stockar, stenar etc för att hålla jorden på plats.

 1. Anlägg gångar: Lägg först ut en markduk där gångarna ska placeras (detta gör ni för att stoppa ogräset ). Sedan fyller ni på med ett 10 cm lager täckbark, som är ett skönt material att gå på som även passar bra ihop med växterna.
 2. Plantera växterna: Välj perenner, dvs fleråriga växter, men lämna även plats för ettåriga växter som kan sås och planteras på våren.

Växtförslag till Sinneslunden

Perenna växter:

 • Bolltistel, för sina härliga taggiga bollar och för insekterna
 • Lammöra, för sina mjuka sköna blad
 • Lavendel, för sin härliga doft och för insekterna
 • Funkia, för sina spännande vackra bladformer
 • Rosenflockel, för sitt höga växtsätt och vackra blommor
 • Jättedaggkåpa, för att studera vattendroppar som samlas i bladen
 • Prydnadsgräs, för det prasslande ljudet när det blåser
 • Löjtnanshjärta, för blommornas fina form
 • Rabarber, för att äta och för formen och storleken på bladen

Att dofta och smaka på och för insekterna:

 • Timjan,
 • Mynta
 • citronmelis
 • Smultron

Buskar:

 • Bambu, för att den är grön hela året och för att lyssna på prasslande bladen i vinden
 • Vinbärsbuskar

Ettåriga sommarväxter:

 • Solrosor, för att de blir höga och för fröerna
 • Ringblommor, ätliga och färgglada
 • Pumpor, för sina roliga former, färger och storlekar
 • Bönor av olika slag, för sitt växtsätt och för att äta

Plantering
Placera inte växterna för tätt, de behöver plats att växa på sig, 20-30 cm brukar vara lagom, lite beroende på sort och storlek.

 • Vattna de växter som ska planteras ordentligt
 • Gräv en grop där växten ska planteras och vattna även i gropen
 • Plantera växten så att den kommer i samma höjd som den har stått i krukan från plantskolan( eller var ni har införskaffat den )
 • Tryck till lite på jorden runt stammen
 • Vattna. När växterna är nyplanterade behöver de vattnas regelbundet, hellre rejält med vatten på jorden runt plantan några gånger i veckan än ett småskvättande varje dag då finns risk att plantans rötter söker sig uppåt istället. 

Om ni vill göra en lite mindre enklare Sinneslund kan växterna planteras i olika odlingslådor och större krukor med ett djup på 30-40 cm. Dessa placeras sedan på lämplig plats där det kan skapas gångar emellan.

Markera gärna ut sinneslundens gångar med täckbark.

Entrén till sinneslunden kan skapas med hjälp av en växtportal. Bind ihop två böjbara pinnar och låt sen en klätterväxt ha portalen som växtstöd. Eller välj som på bilden pil. Det flätade staketet har också gjorts med pil.

 

Ett bra sätt är att väcka intresse för växterna är att skapa informativ text om dem eller varför inte en dikt.

Låt barnen göra en välkomnade skylt.

Nyanlagd sinneslund

Etablerad sinneslund

 

Välj växter som också gillas av bin och fjärilar

och välj gärna växter med olika textur och storlekar.